מדריכי וידאו

מדריכים מפורטים לשימוש והפעלה של מערכת classoos. המדריכים מיועדים למורים, תלמידים ולמינהלת בית הספר.

classoos

main

classoos

eng_mobile